Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z infrastrukturą techniczną

Klient: GENEXY sp. z o.o., 30-306 Kraków
Lokalizacja: Kutno, Łąkoszyn
Powierzchnia: ~22 000m2
Realizacja: 2020r.

Kompleksowy, pełnobranżowy projekt budowlano – wykonawczy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Kutnie.
Zamierzenie inwestycyjne składające się z zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i
mieszkalno – usługowych.