Nadzory

Świadczymy usługi nadzoru inwestorskiego a także pełnimy funkcję inwestora zastępczego. Nasze  wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie umożliwia nam kontrolowanie inwestycji w każdym jej stadium realizacji.

W ramach usług inwestora zastępczego zarządzamy kosztami projektu, przygotowujemy budżet inwestycji, zarówno w trakcie projektowania i jak i w trakcie realizacji robót. Bierzemy również udział w organizowaniu przetargów na wybór wykonawców oraz dostawców. Zarządzamy budową wraz z nadzorem inwestorskim, koordynacją prac projektowych i budowy na rzecz przyszłych najemców, organizacja odbiorów z pozyskaniem pozwolenia na użytkowanie i przekazaniem obiektów zarządcy nieruchomości.