Zbiorniki żelbetowe monolityczne

Projekty konstrukcyjne budowlano-wykonawcze żelbetowych zbiorników monolitycznych o rzucie kolistym, zaprojektowane w średnicach od 5,0 do 15m. Projekty zostały zrealizowane na potrzeby biologicznych oczyszczalni ścieków m. in. dla miejscowości Niepruszewie, Starej Dąbrówce, Gościńcu, Starej Sobótce, Jeziorzanach.

Ściany żelbetowe tworzące powłokę walca zaprojektowano o gr. 20cm oraz 25cm. Ściany połączone są monolitycznie z płytą denną o gr. 40cm. Przekrycie zbiorników tworzy płyta żelbetowa o gr. 15-25cm oparta na ścianach zbiornika a w przypadku większych średnic dodatkowo na słupach o przekroju kołowym.