Wzmocnienie konstrukcji istniejącej hali – Euro Centrum Sp. z o.o. w Poznaniu

Projekt obejmował modyfikację hali pod wymogi inwestora oraz wzmocnienie konstrukcji pod kątem spełnienia aktualnie obowiązujących obciążeń projektowych i norm budowlanych. W projekcie przewidziano rozbiórkę krótszej nawy hali, a także całą obudowę hali. Wykonane obliczenia statyczne wykazały konieczność wzmocnienia konstrukcji za pomocą dodatkowych stężeń połaciowych i ścniennych rozkładających obciązenia na poszczególne ramy układu. Nową obudowę hali zaprojektowano z płyt warstwowych z rdzeniem PIR.

Łączna powierzchnia użytkowa obiektu po przebudowie: 998m2.