Sortownie śmieci – stalowa konstrukcja wsporcza pod urządzenia i pomosty robocze

 

Wykonano obliczenia statyczne, dokumentację warsztatową i montażową

 

SIDOARJO, INDONESIA – data opracowania 2019 r.

VEOLIA, ISRAEL

BOHN, NIEMCY

BARGEDDIE, WIELKA BRYTANIA

BERLIN, NIEMCY

LÜNEN, NIEMCY