Rzeźba inspirowana wałami obronnymi Mieszka I

Obiekt zlokalizowany przy ul. ks. Ignacego Posadzego 3 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

Dokumentacja warsztatowa i montażowa konstrukcji nośnej stalowej rzeźby inspirowanej przekrojem wałów obronnych Mieszka I. Rzeźba stanowi przestrzenną ramę opartą na dwóch stopach fundamentowych na działkach budowlanych po dwóch stronach drogi publicznej. Konstrukcja nośna obudowana systemowymi panelami stalowymi z cienką powłoką z naturalnej rdzy.

Podstawowe dane charakterystyczne:
– Wysokość rzeźby od poziomu chodnika w ulicy – 10 m.
– Rozpiętość osiowa rzeźby w linii prostej miedzy podporami – 20,42 m.
– Kubatura – objętość nadziemnej bryły rzeźby – ok. 15 m³.

 

Termin opracowania: 2018