Przebudowa budynku drukarni Eurodruk Polska Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym pod kątem zmiany technologii

Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej przebudowy budynku drukarni Eurodruk Polska
Sp. z o.o. pod kątem zmiany technologii. Projekt przewidywał dobudowę fundamentów pod
maszyny drukarskie, dodatkowe nadproża stalowe i żelbetowe pod nowe otwory w ścianach
obiektu, likwidację częściową stropów antresoli.