Pomosty robocze – Shell Rheinland Raffinerie

Zleceniodawca: Biuro Inżynierskie Czerwiński i Kempka
Rok opracowania: 2020r.

W ramach projektu wykonano:
– sprawdzenie istniejącego fundamentu na dodatkowe obciążenia,
– obliczenia konstrukcji stalowej,
– obliczenia nowych fundamentów,
– rysunki wykonawcze dla nowych fundamentów.