Pomosty robocze na kominach, Gedorf, Niemcy

Dokumentacja warsztatowa pomostów dla firmy Czerwiński i Kempka
Shell Deutschland Oil GmbH Rheinland Raffinerie Werk Gedorf