Konstrukcja wodorozdziału chłodni kominowej URA w Ostrołęce

Inwestor: Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.
Zamawiający: Dominion Polska Sp. z o.o.
Adres inwestycji: Ostrołęka
Powierzchnia obiektów projektowanych: ~ 13 480 m2
Rok opracowania: 2019r.

Projekt wykonawczy konstrukcji wodorozdziału dla Elektrowni Ostrołęka
Sp. z o.o. Opracowanie dotyczyło płyty basenu chłodni kominowej URA, Risera – część 2 oraz belek 
i słupów żelbetowych, prefabrykowanych. Projekt dotyczył chłodni kominowej o wysokości 195m 
i średnicy zewnętrznej 131m.

Płyta basenu stanowi dno zbiornika wody schłodzonej. Na dnie zbiornika usytuowano fundamenty słupów konstrukcji nośnej, w tym słupów – podpór podwójnych pod kanały wodorozdziału. Płyta basenu to płyta żelbetowa o grubości 25cm, monolityczna, podzielona dylatacjami. Pod kanałem wody gorącej płytę zaprojektowano o grubości 60cm.

Riser stanowi część szybu wodnego do prawidłowego doprowadzenia wody do kanałów żelbetowych wodorozdziału, a także przenosi obciążenia z kanału spalin i konstrukcji wsporczej kanału. Riser zaprojektowano w konstrukcji monolitycznej. Składa się z centralnego kanału, z którego woda rozprowadzana jest do kanałów wodorozdziału. Pierwsza część kanału łącząca się z króćcem FRP jest pozioma, następnie przechodzi w pozycję pionową. Nadmiar wody spływa do basenu chłodni dwoma kanałami przelewowymi.

Zaprojektowano ~1000 szt. belek oraz ~250 szt. słupów stanowiących konstrukcję wsporczą dla urządzeń wewnętrznych chłodni kominowej.