Komin o wysokości 72m, Meksyk

Dokumentacja warsztatowa