Hala produkcyjno – magazynowa we Wrześni

Inwestor: FLEX FILMS EUROPA Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 48, 62-300 Września
Zamawiający: Democo Poland Sp. z o.o., ul. Sowia 6/1, 62-080 Tarnowo Podgórne
Adres inwestycji: Września
Powierzchnia obiektów projektowanych: 12 499,0 m2
Rok opracowania: 2018r.

Projekt wykonawczy hali produkcyjno – magazynowej we Wrześni dla FLEX FILMS EUROPA
Sp. z o.o. Zamierzenie inwestycyjne dotyczyło rozbudowy fabryki folii plastycznej Flex Films Europa Sp. z o.o. o halę produkcyjno – magazynową wraz z zapleczem socjalno – technicznym 
i infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową. Zakres prac obejmował wykonanie obliczeń statyczno –wytrzymałościowych oraz kompletnej dokumentacji projektu wykonawczego.

W ramach projektu zaprojektowano:

 • stopy żelbetowe, monolityczne o kształcie kielichowym posadowione na kolumnach betonowych CMC, ławy fundamentowe oraz płyty fundamentowe żelbetowe, monolityczne,
 • fundamenty specjalne w postaci ścian szczelinowych,
 • fundamenty technologiczne, takie jak: blokowe fundamenty pod maszyny oraz skrzyniowe fundamenty zagłębień technologicznych posadowione na kolumnach betonowych CMC, liczne kanały i studzienki instalacyjne, płytę fundamentową pod silosy oraz doki rozładunkowe,
 • słupy żelbetowe, prefabrykowane ze wspornikami, w których zakotwiono marki stalowe służące do oparcia dźwigarów stalowych, jak i również innych elementów konstrukcji połączonych ze słupami,
 • słupy żelbetowe, prefabrykowane oraz monolityczne stanowiące oparcie dla belek podsuwnicowych dla 10 suwnic typu ciężkiego,
 • słupy żelbetowe, monolityczne,belki żelbetowe, monolityczne oraz prefabrykowane,
 • belki stropodachu w budynku elektrycznym zaprojektowano w postaci dźwigarów dwuteowych, żelbetowych, prefabrykowanych,
 • stropy monolityczne, żelbetowe oraz prefabrykowane w postaci płyt kanałowych, sprężonych HC,
 • monolityczne wieńce ścian murowanych oraz monolityczne rdzenie w ścianach murowanych,
 • ścianę oporową żelbetową, monolityczną,
 • kanały żelbetowe, monolityczne służące do przeprowadzenia instalacji technologicznych,
 • konstrukcję stalową dachu, w której skład wchodzą: dźwigary kratowe jedno i dwuspadowe połączone ze slupami za pomocą tzw. Adapterów, kratowe płatwie dachowe oraz stężenia połaci dachu,
 • stalowe rygle ścian szczytowych, stężenia ścienne oraz schody stalowe.