Hala logistyczno – magazynowo – produkcyjna w Tarnowie Podgórnym

Inwestor: WAIMEA LOGISTIC PARK 6 Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 133, 02-952 Warszawa
Zamawiający: WAIMEA LOGISTIC PARK 6 Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 133, 02-952 Warszawa
Adres inwestycji: Tarnowo Podgórne
Powierzchnia zabudowy: 12 150,0 m2
Rok opracowania: 2019r.

Kompleksowy projekt budowlany zespołu hal logistyczno – magazynowo – produkcyjnych 
z zapleczem socjalno –biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Tarnowie Podgórnym dla WAIMEA LOGISTIC PARK 6 Sp. z .o.o.

W ramach planowanej inwestycji projektuje się obiekty kubaturowe : 3 hale logistyczno –produkcyjno – magazynowe, pompownię pożarową oraz portiernie o bryłach prostopadłościennych 
i płaskim dachu. Zbiornik zapasu wody dla celów pożarowej zaprojektowano jako prefabrykowany zbiornik stalowy powłokowy ocynkowany w kształcie walca z dachem płaskim posadowiony na płycie żelbetowej.

Projektowane hale podzielone zostały na pomieszczenia produkcyjno-magazynowe wyposażone 
w doki przeładunkowe oraz rampę prowadzącą na poziom posadzki hali. Ponadto w ramach w/w obszarach przewidziano pomieszczenia socjalne powiązane funkcjonalnie z halą w ramach jednej strefy pożarowej. W każdej hali przewidziano również pomieszczenia energetyczne wydzielone pożarowo.

Konstrukcje nośne projektowanych hal składają się ze stalowych dźwigarów kratowych  opartych na słupach żelbetowych, podciągach kratowych i/lub słupach pośrednich ścian poprzecznych, rygli ścian szczytowych i podłużnych, słupów pośrednich ścian szczytowych i podłużnych. Konstrukcję nośną budynku pompowni stanowi układ rygli podłużnych i poprzecznych opartych na słupach stalowych. Na konstrukcję nośną budynku wartowni składają się słupy stalowe oraz dochodzące do nich rygle, na których opierają się płatwie. Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie konstrukcji hal, wartowni oraz pompowni.