Estakada technologiczna, Kozienice

Dokumentacja warsztatowa na estakadę technologiczną nr 11.1.7 dla firmy Czerwiński i Kempka
Inwestor: Polimex Mostostal SA