Elektrownia, Marzahn Berlin, Niemcy

Dokumentacja warsztatowa pomostów budynku wielokondygnacyjnego pod turbinę parową dla firmy Czerwiński i Kempka

Wykonano dokumentację pomostów na poziomach +2.615,+2.960 +3.700 +6.660, +10.545