Słupy oświetleniowe stadionu lekkoatletycznego

Klient: Miasto Poznań – Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji
Lokalizacja: Poznań, Warmińska 1
Realizacja: 2020r.

Przedmiotem opracowania było sprawdzenie wytrzymałości istniejących słupów oświetleniowych
Stadionu Lekkoatletycznego mieszczącego się przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu z uwagi na zmianę
typu opraw oświetleniowych. ​

Słupy oświetleniowe stadionu lekkoatletycznego zostały wykonane na sześciu stanowiskach wokół
bieżni stadionu. Sprawdzane słupy zostały zaprojektowane jako wiązka sześciu równolegle
usytuowanych pionowych prętów z profili rurowych, stanowiących trzon słupa.
Wysokość całkowita trzonu słupa wynosi 42m, a gabaryty przekroju poprzecznego mieszczą się w
prostokącie 2,5m x 3,3 m. Na poziomach +26,12m, +30,32m, +34,52m znajdują się pomosty robocze.
Słupy posadowione są na fundamencie skrzyniowym. Fundament część skrzyniowa jest elementem
łączącym konstrukcję stalowa słupa z grupą pali