Hala Odlewni i Budynek Wentylatorowni mieszczący się na terenie zakładu TERIEL sp. z o.o. w Gostyniu

Klient: Teriel Sp. z o.o.
Lokalizacja: Gostyń, Lipowa 2A
Realizacja: 2021r.

Przedmiotem opracowania była ocena stanu technicznego konstrukcji i elementów wykończenia Hali
Odlewni oraz Budynku Wentylatorowi .
Budynek odlewni powstał na początku lat siedemdziesiątych XXw. jako typowe rozwiązanie
katalogowe BISTYP w systemie konstrukcyjno montażowym Fabryki Fabryk, opracowane przez
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Przemysłowego.

W zakresie ekspertyzy wykonano:

– badania na obiekcie ilustrowane fotografiami stwierdzonych uszkodzeń,
– obliczenia statyczne ramy poprzecznej,
– uwagi i wnioski końcowe,
– zalecenia naprawcze.