Hala magazynowa – Euro Centrum Sp. z o.o. w Poznaniu

Zadaniem opracowania było wykazanie czy konstrukcja nośna obiektu może w bezpieczny sposób przenieś zwiększone obciążenia od nowego pokrycia i przekrycia dachu, a także przy uwzględnieniu zwiększonych obciążeń wynikających ze zmian obowiązujących norm
w zakresie obciążeń i obliczania konstrukcji stalowych. Przeprowadzono badania makroskopowe na obiekcie oraz obliczenia statyczno-wytrzymałościowe.