Fundament pod silosy – KOMPLET Polska Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym

Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego istniejącego fundamentu pod cztery silosy na produkty sypkie. Określono jego wymiary oraz zastosowane zbrojenie a także przeprowadzono ocenę klasy betonu przyjętego do realizacji. Wykonano również obliczenia statyczno-wytrzymałościowe pod kątem zamontowania nowych silosów.