Budynek wielorodzinny na osiedlu Nowe Ogrody w Poznaniu

Celem ekspertyzy była ocena stanu istniejącego mieszkań oraz części wspólnych w budynkach wielorodzinnych etapu I oraz II położonych na osiedlu Nowe Ogrody w Poznaniu, pod katem zarysowań ścian, stropów, podciągów żelbetowych, słupów żelbetowych oraz innych elementów konstrukcyjnych. Przeprowadzono szereg wizji lokalnych połączonych z wykonaniem badań makroskopowych, sporządzeniem inwentaryzacji oraz dokumentacji fotograficznej.